Публично представяне на План за привличане на публики

С публично представяне на План за привличане на публики приключи проект „ФестивалНО в Квартала“. Дейността е съвместна колаборация с партньора Осло Интернешънъл Хъб от Норвегия и има за цел да даде насоки за бъдещи действия и използване на иновативни подходи за привличане на публики, които биха дали възможност на местните културните оператори да развиват своето изкуство в среда на непрекъсната трансформация и променящи се очаквания и търсения. В ролята на експерт от българска страна в процеса влезе Илия Деведжиев – актьор, драматург, писател, ръководител на детски театър или накратко казано творец с много превъплъщения. В основата на опита му да направи моментна снимка на ситуацията на габровската културна сцена, експонирана благодарение на резултатите от проекта стоят сложните отношения Публика и Доставчик на културен продукт. Динамиката на културните процеси и намирането на ефективни начини за привличане на публика се оказва жизненоважно за развитието, оцеляването и изобщо съществуването на държавните и общински формации, НПО и свободния сектор.

Заслугата на „ФестивалНО в Квартала“ в най-общ аспект е децентрализацията, защото проектът даде възможност на хората от кварталите да открият културните субекти на града и им показа пътя към тях. Показа на доставчиците на културен продукт, че поговорката „Щом Мохамед не отива при планината, планината отива при Мохамед“ все още важи. И че социализацията на нетрадиционни пространства в периферията и превръщането им в сцена на културни събития, може да се окаже ефективен начин за привличане на публики.

„Този проект докосна сетивата на габровци и усещанията на тези, които имат отношение към културата като цяло. ФестивалНО показа, че смело можем да експериментираме и опитът беше сравнително успешен. Сега пред нас стои друго предизвикателство – след като вече разбрахме, че можем, че този модел работи и че хората имат нужда и право различни културни формати да достигат до тях, следва „ФестивалНО в квартала – 2“, което вярвам ще се осъществи благодарение на Програма „Култура“ на Община Габрово, където един от приоритетите беше формулиран с идеята да се продължи този подход“, каза кмета на Габрово Таня Христова по време на събитието.

Тази публикация е създадена в рамките на проект BGCULTURE-2.002-006-C01“ФестивалНО в Квартала“, договор № РА14-Р2-2.2-РД-3/05.10.2022 г., Програма РА 14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана по ФМ на ЕИП 2014-2021 г.