Обучение за културни оператори

От 5 до 7 юли Община Габрово, в партньорство с Осло Интернешънъл Хъб проведе обучителен семинар на тема: „Добри практики за културно сътрудничество и междукултурна комуникация в процеса на привличане на публики“, насочен към местните културни оператори, в рамките на проект „ФестивалНО в квартала“.

В обучението участваха над 30 лица, представители на всички местни културни институти и организации, заети в сферата на културата, а целта му бе да даде възможност на културните оператори от града да разширят своите компетенции, ползвайки чуждия опит и добри практики, усвоявайки нови знания, които в последствие бъдат адаптирани спрямо местния контекст и прилагани в бъдещата работа при планиране на дейностите и привличане на определената аудитория.

Фокусът на семинара беше децентрализиране на културните дейности в града и региона и осмисляне и приемане на нови подходи за привличане на публики. Темите засегнаха още работа в мрежа и развитието на предприемаческите умения на културните оператори, ползвайки опита на Норвегия.

Бяха посетени различни културни пространства в Габрово, където представителите на различните културни оператори влязоха в ролята на външни оценители и трябваше да дадат препоръки за това, какво може да се подобри и същевременно какво им харесва.

По време на събитието бяха обсъдени добри практики от Норвегия, които имаха за цел не просто да обединят хората от културния сектор, а хората с идеи и тези с възможности да преодолеят предизвикателствата, които срещат в работата си и повишат капацитета си.

Лектор на обучението беше Нина Лоренцен – водещ експерт с богат опит и кариера в публичния и частния театрален сектор в Норвегия, бивш директор на Det Norske Teater.

3-дневните сесии послужиха като платформа за ценни връзки и сътрудничество, показаха най-новите тенденции в културната комуникация, разкриха възможности за сътрудничество и предоставиха поглед върху процесите на привличане на публика.

Осло Интернешънъл Хъб e международен инкубатор за стартиращи предприятия, среда за иновации, развитие и работа в мрежа. Екипът на организацията е представен от висококвалифицирани международни и норвежки професионалисти от Осло, Норвегия.