„Достъп“ – Усещане за баланс

Стоян Дечев (р.1978 – Смолян) живее и работи в София, България. Завършва магистърска и докторска степен в Националната художествена академия в София, специалност „Скулптура“. В своите творби комбинира скулптура, рисунка, инсталация, анимация и видео. В опитите си да разбере и реагира на съвременните събития, в своите работи обхваща най-често екзистенциални, политически, исторически и др. научни проблематики.

Стоян работи триизмерно. Участието му като един от артистите в Резиденцията „Усещане за баланс“ е с артистичната композиция „Достъп“. Access е създадена за фасадата на Център Кристо и Жан-Клод в Габрово, бивша сграда на Техникума по тексти.. Откриването бе в рамките на фестивала Реките на града на 25 август от 19:30 часа.

Работата се състои от няколко части и е разположена на 3 места, започвайки от външната обслужваща стълба, останала от едната страна на сградата. С възстановяването на стълбата чрез артистична намеса се възстановява и общественият достъп до историята и бъдещето на въпросната сграда. Работата взаимодейства с архитектурата и мащаба на зданието, деликатно превземайки силуета му и продължавайки стълбата по покрива, както и върху близка бетонна изоставена конструкция и в коритото на река Янтра.

Обръщанията на новите допълнения към стълбата за достъп на покрива са съзвучни на трансформацията или колапса на архитектурата и многобройните промени, намеси или осакатявания на формата и предназначението  с превръщането на тази технологична сграда в културна институция, както и за новите посоки на развитие на града като цяло.

Осветената скулптура се вижда в нощното небе, омекотявайки строгите вертикални линии на стълбата с хаотичен, развяващ се маниер, простиращ се от хоризонта до нивото на улицата и потъващ надолу в реката.

Access/Достъп е първaта от поредицата инсталации в градска среда в рамките на осъществяваната от Музея на хумора и сатира „Резиденция за баланс“, в партньорство с Община ГАБРОВО.