ПРОЕКТ

ФЕСТИВАЛНО В КВАРТАЛА

ФестивалНО в квартала е проект на Oбщина Габрово финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. в рамките на програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

Инициативата представлява цялостна концепция за активиране на градските квартали със средствата на изкуството като основната цел е да се открият нови форми и пространства за култура в градска среда, чрез които да се привлече нова публика, да се улесни достъпа до култура и изкуство на различни общности и да се създадат устойчиви партньорства между местните културни оператори.

Виж ме, Видения

Квартал Бичкиня

Куклени спектакли, представящи иновативни форми на театър-форум, в които публиката участва като сценарист и режисьор. Детски ателиета, визуална инсталация, светлинна интеракция, която въвлича публиката в импровизации с атрактивната фотографска техника light-painting, танцово представление с огън.

Чуй ме, Усети звука

Квартал Младост

Концертни вечери, работилници за звук, предназначени за детската аудитория, творчески ателиета на звукови инсталации, изследване на връзката звук-форма, словесен фолклор. Модулът разкрива симбиозата между съвременни и класически музикални форми.

Вкуси ме, Усети вкуса

Квартал Дядо Дянко

Детски работилници за декориране на бисквитки, изработване на голямо захарно дърво, мастър-класове с водещи шеф-декоратори, изложба на захарни скулптури на тема „С поглед на север“.

Докосни ме, Усети допира

Квартал Христо Ботев

Шоу спектакъл с ателиета по брейк денс, жонглиране, магия и пол денс. Стенд-ъп комедия, маратон на четенето с размяна на книги, магично и огнено шоу.

Усети ме, Oсезание

Квартал Шести участък

Инсталация с тактилно писмо, спектакъл на отнетите сетива – концерт със завързани очи, приложни и занаятчийски ателиета, в градска среда.

Проект BGCULTURE-2.002-006-C01“ФестивалНО в квартала“, договор № РА14-Р2-2.2-РД-3 от 05.10.2022 г. се осъществява в рамките на програма РА14„Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана по ФМ на ЕИП 2014-2021“

Работим заедно за по-зелена, по-конкурентна и по-приобщаваща Европа

www.eeagrants.bg